Zonleningen.nl

Zonleningen brengt mensen die rendement willen genieten van zonneinstallaties in contact met mensen die ruimte hebben voor een installatie en financiering zoeken. We werken ongeveer als een crowdfunding site, alleen dan directer.

Als u ruimte heeft voor een installatie dan kunt u zich bij ons registreren. In overleg bepalen wij of uw situatie geschikt is voor een zonneinstallatie.

Het proces kent een aantal stappen:

  1. Uw aanmelding als Debiteur
  2. Inschatting van het systeem dat u kunt plaatsen en kosten
  3. Bepaling van de benodigde financiering en het rendement.
  4. Verzameling Crediteuren via deze site
  5. Contract afwikkeling en betaling door Crediteuren
  6. Plaatsing installatie bij Debiteur
  7. Voltrekking contractuele afspraken
Wat is een Debiteur

Een Debiteur is iemand die geld schuldig is aan een Crediteur. Mensen die een installatie aanschaffen via zonleningen.nl zullen volgens de contracten die ze hebben met de Crediteuren jaarlijks een bedrag moeten betalen (de rente). Debiteuren kunnen ook kiezen om contracten in een keer af te lossen. Dan moeten ze wel de rente voor het lopende jaar betalen. Het contract heeft een looptijd van 10 jaar, waarna de Debiteur sowiezo het contract moet aflossen. Een Debiteur kan de rente aftrekken van de belasting, en heeft daarmee een voordeel.

Wat is een Crediteur

Een Crediteur heeft een of meerdere contracten lopen met Debiteuren. De Crediteur investeert telkens 500,- Euro in een contract en ontvangt voor elk contract de betreffende rente van de betreffende Debiteur. Een Crediteur kan zijn contracten verkopen aan een ander persoon, dit vergt een vernieuwing van het betreffende contract.

Wat is het Rendement

Het rendement of de rente is het bedrag dat een Crediteur ontvangt. Dit bedrag verschilt per contract. Het rendement wordt bepaald aan de hand van de verwachte opbrengst van de installatie en ligt vervolgens vast voor de looptijd van het contract.

Wat is het Contract

Het contract beschrijft de voorwaarde van de lening. Het loopt tussen Debiteur en Crediteur. De contracten starten op de 1e van de maand, wat tevens de betaaldatum van de rente zal zijn. Een systeem wordt geinstalleerd in de maand volgend op die waarin de dekking 100% bereikt, dwz alle contracten zijn verkocht. Zonleningen.nl is geen partij in het contract. Zonleningen.nl kan wel zelf contracten kopen.

De wachtlijst

Om het proces te bespoedigen worden er extra contract reserveringen vastgelegd zodat wanneer mensen zich bedenken dit niet voor vertraging zorgt.

Ballotage

Zonleningen.nl kan elke gebruiker op elk gewenst moment uitsluiten van deelname in het crowdfund proces. Een crediteur die contracten koopt wordt geacht deze ook getekend in te sturen.


Onze website | Contact | Uitleg | Rincker Productions | KVK 30158078 | 's-Gravenhage.