Zie ook onze facebook pagina hier

Op deze website vindt u informatie over het grootste zonneproject ter wereld, de Markermeer Zonnecentrale. Deze centrale zal alle centrales in Nederland kunnen vervangen. Om hem te realiseren is slechts een klein deel van het Markermeer nodig. U kunt deelnemen aan de bouw en exploitatie van dit unieke project, want dit is een project van en voor alle nederlanders.

Doel

Het realiseren van een grote zonnecentrale op het Markermeer, op de zo leuk en mooi mogelijke manier gecombineerd met andere nuttige en recreatieve functies.

Doneer in onze paypal pool Als u doneert zullen we dit geld hoofdzakelijk gebruiken om deze site te verbeteren en de centrale te promoten. We zijn (nog) geen stichting of vereninging.

Waarom

De Markermeer Zonnecentrale kan Nederland snel laten overstappen van vervuilende naar schone energie. De snelheid waarmee dit gebeurt is van groot belang in de strijd tegen schadelijke klimaatverandering.

Methode

Meer informatie over de te gebruiken technieken vindt u hier.

Deelnemers

Deelnemers kunnen zijn : Gemeenten, bedrijven, personen en andere partijen.

Organisatie

Rincker Productions Den Haag ism andere stakeholders

Financiering

De exploitatie van de centrale zal gebeuren vanuit een nog te creeren BV. U kunt deelnemen door de aankoop van climatecoins, een voor dit doel gecreerde cryptocurrency. De waarde van de climatecoin is 1 Euro (2018). De coin kan als betaal middel gebruikt worden en dient als bewijs van investering. Deel van het project is te zorgen dat mensen die investeren hiervan een voor zonne-energie gebruikelijk rendement genieten.

Producenten van drijvende zonneparken
 profloating.eu
 swimsol.com
 floating-solar.nl
 np-solar.co.uk
 solaris-synergy.com
 Dweep.in
 Zonopwater Consortium
 Natura 2000